top of page

algemene verkoopsvoorwaarden dd. 2020-10-05

Deze  algemene verkoopsvoorwaarden zijn te consulteren op www.dblev.shop in het Nederlands en Frans. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zullen, indien nodig, prevaleren op elke andere versie of elk ander tegenstrijdig document.

dble.v
Jan van Ruusbroeclaan 44, 3080 Tervuren
e-mail: dble.v.info@gmail.com 
website: www.dblev.shop
BTW: BE 0861 412 260
Iban: BE32 3632 0471 4702

 

 

artikel 1: algemene bepalingen

 • Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op consumenten (B2C) in de zin van het Wetboek van Economisch Recht (WER): elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke consument die een aankoop doet via deze website (www.dblev.shop) of per e-mail (dble.v.info@gmail.com).

 • Elke bestelling van een product dat op www.dblev.shop wordt aangeboden, impliceert de raadpleging en aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden door de Klant. Bijgevolg kan de bestelling niet worden gevalideerd zonder dat de Klant het vakje "Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, die ik aanvaard" heeft aangevinkt.

 • dble.v behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen of te wijzigen. Ze zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet en op het moment van de bestelling.


artikel 2: product

 • Alle artikelen zijn unieke stukken en zijn enkel beschikbaar in één kledingmaat per stuk. 

 • Deze unieke stukken zijn beschikbaar via www.dblev.shop en zolang de voorraad strekt. Het aanbod kan op elk moment aangepast worden. dble.v kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een artikel.

 • dble.v behoudt zich het recht voor om de verkoop van zijn producten te beperken tot eender welke persoon, geografische regio of jurisdictie. dble.v kan dit recht uitoefenen geval op per geval.

 • Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te verwijderen.

 • dble.v neemt de grootste zorg in acht bij het online zetten van informatie over de essentiële kenmerken van de producten door middel van met name technische beschrijvingen en foto's ter illustratie van de producten. Het is echter mogelijk dat er fouten op de www.dblev.shop verschijnen, die de Klant erkent en accepteert.

 • Een exacte weergave is echter niet altijd mogelijk. De werkelijke kleur kan enigszins afwijken van de afbeeldingen op de website en de afmetingen kunnen vervormd zijn. Afwijkingen van de opgegeven specificaties zijn altijd mogelijk en kunnen niet worden beschouwd als een niet-conforme levering. 

 • De verantwoordelijkheid van dbel.v kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële fouten of drukfouten.

 • Voor specifieke vragen verzoekt dble.v om vooraf contact op te nemen via dble.v.info@gmail.com


artikel 3: bestelling

 • Om een product te bestellen via www.dblev.shop, zal de klant een formulier met bepaalde verplichte velden moeten invullen, zodat zijn bestelling door dble.v. in aanmerking kan worden genomen. De bestelling wordt door dble.v pas in behandeling genomen nadat de betaling op www.dblev.shop wordt uitgevoerd. De bestelling wordt onmiddellijk gedebiteerd (verzilverd) op het moment van aankoop.

 • Transportkosten zijn exclusief: klant moet deze naast de aankoopprijs betalen.

 • De Klant moet zijn bestelling plaatsen vanuit het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft. Bestellingen kunnen niet in het ene land worden geplaatst voor levering aan een ander land.

online bestellingsprocedure:

De online aankopen op www.dblev.shop hebben betrekking op dameskleding en verloopt als volgt:

 1. Door op " in winkelwagen" te klikken, zal de klant de essentiële kenmerken van het goed kunnen overlopen, namelijk: de afbeelding van het goed, de naam van het goed, de prijs in euro van het goed (inclusief BTW en de administratieve kosten), het antal stukken en de productspecificaties. 

 2. Door op " in winkelwagen bekijken " te klikken, zal de klant de inhoud van de winkelwagen kunnen checken en de bestelling naar wens kunnen wijzigen (de samenvatting) namelijk: het subtotaal (inclusief BTW en de administratieve kosten maar exclusief de verzendingskosten), de verzendingskosten en het land waaruit de klant zijn bestelling zal plaatsen en geleverd zal worden.

 3. Door op " in afrekenen " te klikken, zal de bestelling afgerond kunnen worden. De klant zal zijn persoonlijke gegevens moeten toevoegen.

 4. Door op "bestelling afronden" te klikken, zal de klant een definitieve bestelling plaatsen en zal akkoord gaan met de algemene verkoopsvoorwaarden van dbel.v.

 5. Pas als dble.v de betaling van de klant heeft ontvangen, zal een bevestigingsmail verzonden worden en zal dble.v de bestelling aanvaarden.

annulatievoorwaarden:

 • Het annuleren van een online-aankopen kan alleen wanneer de bestelling nog niet verwerkt is. Binnen de 24 uur na het plaatsen van de bestelling, en zolang het artikel dble.v nog niet heeft verlaten, kan de bestelling geannuleerd worden.

 • Er moet uiterlijk 24 uur na de bestelling contact opgenomen worden met dble.v via dble.v.info@gmail.com om de online-aankopen te kunnen annuleren.

 • Indien de bestelling correct en tijdig wordt geannuleerd, stuurt dble.v een bevestigingsmail en ontvangt de klant een waardebon voor hetzelfde bedrag als de aankoop die hij in de dble.v online shop gedaan heeft om een ander stuk te kiezen in onze webwinkel. 

 • Wanneer de bestelling reeds verzonden is, dan is het niet meer mogelijk om deze te annuleren. ​

 • Voor alle annuleringen van bestellingen op www.dblev.shop stuurt dble.v, met inachtneming van de 24-uurs annuleringstermijn, een e-mail met ontvangstbevestiging. dble.v biedt de klant een waardebon aan die gelijk is aan de waarde van het geannuleerde product minus de eventueel van toepassing zijnde verzendkosten. Deze voucher is zes (6) maanden geldig op www.dblev.shop na de datum van aanvaarding. Wanneer de bestelling reeds verzonden is, dan is het niet meer mogelijk om deze te annuleren. ​

 

artikel 4: levering

 • De levering geschiedt door het ter beschikking stellen van de producten aan de koper of aan de persoon die geacht wordt de koper te vertegenwoordigen.


leveringsvoorwaarden:

 • Online artikelen die via www.dblev.shop worden enkel in België, Nederland en Frankrijk geleverd.

 • De levering van de artikelen gebeurt door bpost:

- 6,5 euro voor verzending naar één adres in België met ontvangstbewijs voor dble.v

- 16,5 euro voor verzending naar één adres in Nederland/Frankrijk zonder ontvangstbewijs voor dble.v.

 • Na de orderbevestiging zal dble.v de bestelling zo snel mogelijk verwerken om de aankoop binnen vijf (5) werkdagen in België en binnen tien (10) werkdagen in Nederland en Frankrijk te kunnen leveren. Meestal worden de producten binnen de 48 uur verzonden maar de leveringstermijn is echter indicatief en is geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van dble.v t.o.v. de klant. Een strikte leveringstermijn kan niet gegarandeerd worden. Eventuele niet-naleving van de leveringstermijnen kan niet als reden worden aangevoerd om schadevergoeding van dble.v te eisen.

 • Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan dble.v. via dble.v.info@gmail.com.

 • Bij afwezigheid van de klant bij levering op het door hem aangeduide leveringsadres, zal er door de transportdienst een bericht worden achtergelaten met het oog op de afhaling in een postkantoor/een PostPunt adres in de buurt. Bij gebreke van enige reactie van de Koper binnen een termijn van veertien (14) dagen zullen de producten terug worden gezonden aan de maatschappelijke zetel van dbel.v. De kosten van de terugzending, alsook de hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Koper.


artikel 5: prijs

 • dble.v behoudt zich het recht voor om haar prijzen ten allen tijde te wijzigen, maar verbindt zich ertoe om de op het moment van de bestelling aangegeven prijzen toe te passen, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

 • De prijzen die worden aangeboden door dble.v zijn zeer concurrentieel.

 • De prijzen op de webshop zijn brutoprijs vermeld d.w.z. inclusief BTW maar exclusief eventuele leverings- of verzendingskosten. De prijzen zijn aangegeven in euro's. Zij houden geen rekening met leveringskosten, die bovendien worden gefactureerd, maar worden aangegeven vóór de validatie van de bestelling. De prijzen houden rekening met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling en elke wijziging van het geldende BTW-tarief zal automatisch worden weerspiegeld in de prijs van de producten in de online shop.

 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van duidelijke typefouten en/of computerfouten.

 

artikel 6: betaalmethoden
Dble.v is niet verantwoordelijk voor (tijdelijke) problemen of slecht functionerende van het online betaalsysteem. De klant mag contact opnemen via dble.v.info@gmail.com indien er problemen zijn.

online betaling

 • Aankopen op www.dblev.shop gebeurt contant en volledig en via Bancontact.

 • De bankrekening van de klant wordt gedebiteerd bij de bevestiging van de betalingstransactie door de klant. Indien de bank van de klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd.

 • De klant garandeert dat hij gemachtigd is om te betalen via de hierboven vermelde betalingswijze.

 • dble.v behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant met wie hij een geschil heeft of die in het verleden een geschil heeft gehad. dble.v kan ook een bestelling weigeren als de Klant een vorige bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald.

betalingsvoorwaarden:

 • Aankopen op www.dblev.shop kunnen alleen worden betaald via Bancontact en moeten bij de bestelling betaald worden. Voor elke aankoop via www.dblev.shop wordt een factuur gemaakt. 

 • Wenst de klant dat zijn BTW-nummer op de factuur vermeld wordt, dan moet de klant tijdens het afrekenen zijn BTW-nummer invullen. Zijn BTW-nummer zal dan automatisch overgenomen worden op zijn factuur.

 • Betalingen worden gefactureerd in euro's (EUR).

 

artikel 7: herroepingsrecht

 • De bepalingen van dit artikel zijn uitsluitend van toepassing op consumenten (B2C),  in de zin van het Wetboek van Economisch Recht (WER), die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij dble.v.

 • De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De consument moet zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn verstreken is. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument dble.v via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen.

 • De consument is verantwoordelijk voor de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met het factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 • Alleen artikelen die in perfecte staat worden geretourneerd, ongedragen, ongewassen, in hun originele verpakking en vergezeld van de factuur of het aankoopbewijs, worden geaccepteerd op het volgende adres: dble.v, Jan van Ruusbroeclaan 44, 3080 Tervuren

 • Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt dble.v zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen en om compensatie te eisen voor een eventuele waardevermindering.

 • Indien het teruggestuurde product niet beschadigd (in de originele staat) is, ontvangt de consument een waardebon voor hetzelfde bedrag als de aankoop die hij in de dble.v online shop gedaan heeft. Een waardebon die overeenkomt met de waarde van het geannuleerde product minus de eventuele verzendkosten. Deze voucher is zes (6) maanden geldig op www.dblev.shop na de datum van aanvaarding.

artikel 8: privacy

 • De klant beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan de klant ook vragen om de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 • Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en we verhuren of verkopen ze niet aan derden. Een deel van deze informatie kan worden overgedragen aan diensten die betrokken zijn bij de betaling en levering van uw producten.

 • De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering en verwerking van bestellingen, het beheer van ons klantenbestand en de verzending van direct marketing, in die zin dat het klantenbestand door ons wordt gebruikt om onze klanten op de hoogte te houden van promoties en nieuwigheden en om de klant gepersonaliseerde aanbiedingen te sturen, het verzenden van nieuwsbrieven, promoties, nieuws, reclame en/of marketingdoeleinden.

 • Het surfen op de website www.dblev.shop leidt waarschijnlijk tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Elk bezoek aan www.dblev.shop impliceert de aanvaarding van de aanwezigheid van cookies.

 • Dit Privacybeleid beschrijft hoe de persoonlijke informatie van de klant wordt verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer de klant www.dblev.shop bezoekt of een aankoop doet.

 • De klant is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens en voor het gebruik van zijn wachtwoord. Zijn wachtwoord wordt gecodeerd opgeslagen, zodat dble.v geen toegang heeft tot zijn wachtwoord.

 • Als de klant vragen heeft over deze privacyverklaring, dan mag hij contact opnemen via dble.v.info@gmail.com.


persoonlijke informatie:
Wanneer de klant of internetgebruiker www.dblev.shop bezoekt, verzamelt dble.v automatisch bepaalde informatie over zijn apparaat, waaronder informatie over zijn webbrowser, IP-adres, tijdzone en enkele van de cookies die op zijn apparaat zijn geïnstalleerd. Daarnaast verzamelt dble.v tijdens het surfen op de www.dblev.shop informatie over de afzonderlijke webpagina's of producten die de klant of internetgebruiker bekijkt, welke websites of zoektermen ze naar www.dblev.shop hebben verwezen en informatie over de manier waarop ze met www.dblev.shop communiceren. dble.v verwijst naar deze automatisch verzamelde informatie als "Apparaatinformatie".

we verzamelen apparaatinformatie met behulp van de volgende technologieën:

 • "Cookies" zijn gegevensbestanden die op uw apparaat of computer worden geplaatst en vaak een anonieme unieke identificatiecode bevatten. Ga voor meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies naar http://www.allaboutcookies.org.

 • "Logbestanden" volgen de acties die op de site plaatsvinden en verzamelen gegevens zoals uw IP-adres, browsertype, internetserviceprovider, verwijzende/afsluitende pagina's en datum/tijdstempels.

 • "Webbakens", "tags" en "pixels" zijn elektronische bestanden die worden gebruikt om informatie vast te leggen over hoe de internetgebruiker de site bezoekt.


artikel 9: garantie

 • Om een beroep te kunnen doen op de garantie moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. De klant wordt geadviseerd om de originele verpakking van de goederen te bewaren.

 • De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op gebreken die ontstaan als gevolg van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het is ontworpen, het niet naleven van de gebruiksaanwijzing of handleiding, aanpassingen of veranderingen aan het artikel, zwaarhandig gebruik, slecht onderhoud, of enig ander abnormaal of onjuist gebruik.

 • Gebreken die zich voordoen na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, indien nodig de levering, worden niet beschouwd als verborgen gebreken, tenzij de klant het tegendeel bewijst.

 • Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar.

bottom of page